Lotta Wanners blogg

För att ord och bilder ger människor vägar till kommunikation och om vår jord ska vara en bra plats att leva på behöver vi kommunicera mera.


Lämna en kommentar

Storken

 

Alldeles i närheten av oss i Hörby finns fantastiska Fulltofta storkhägn, tack vare ett projekt som startade 1989. Projektet går ut på att bevara storkpopulationen  i vårt område och drivs av Naturskyddsföreningen med stöd av Skånes Ornitologiska Förening.

En gång i tiden levde storkarna här helt naturligt på somrarna, de första invandrade troligen redan på 1400-talet! Men när människan bredde ut sig och åkermark tog över försvann de område storkarna kunde hitta mat på och de sökte sig härifrån. Det sista paret hade sitt bo här år 1954.

Resultatet av projektets aktiva insatser ledde till att år 2014 häckade det första vilda egenproducerade paret i Skåne. Du kan läsa mer om det intressanta projektet här!

För naturintresserade anordnas guidade turer, du kan läsa om det här

Här finns tips för hur du kan bygga en egen storkplattform!

Runtom i Skåne finns det för närvarande 4 hägn, och Fulltofta är det mest besökta

Här är också en länk till underbara Fulltofta strövområde

 

Lotta